ԱՌՑԱՆՑ ՊԱՏՎԵՐ

1.Առցանց պատվերից կարող են օգտվել ԳՊՄԻ-ի ուսանողները, դասախոսները և աշխատակիցները:

2.Առցանց պատվերը գործում է 24 ժամ, սակայն գրադարանավարը Ձեր պատվերը ընդունում է աշխատանքային օրերին` առավոտյան  ժամը 09:00-13:00: Առցանց պատվերը սպասարկվում է  նույն օրը աշխատանքային ժամերի ընթացքում 14:00-18:00:

3.Պատվերը չի ընդունվում, եթե՝

3.1 ընթերցողը գրանցված չէ գրադարանում

3.2 ընթերցողը 2 անգամ պատվիրել է գիրքը և չի վերցրել այն 2 օրվա ընթացքում:

Պատվիրատու

Անուն*

Ազգանուն*

Էլեկտրոնային հասցե*

Ֆակուլտետ

Մասնագիտություն

Կուրս

Լրացվում է աշխատակցի պարագայում և նշվում է նրա կարգավիճակը

Հեռախոս

Պատվիրաթերթիկ

Հեղինակ

Վերնագիր*

Հրատարակման վայրը (Օր. Մոսկվա, Երևան և այլն)

Հրատարակման տարեթիվը

Այլ տվյալներ