ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏՈՒՐ ԳԻՐՔ

Հարգելի՛ պատվիրատու, խնդրում ենք լրացնել ձևանմուշը՝ բուհին անհրաժեշտ նոր գիրք ձեռք բերելու նպատակով:

ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ

Գրքի հեղինակ(ներ)*

Գրքի անվանում*

Հրատարակման վայր (օրինակ՝ Եր., Մ. և այլն)*

Հրատարակչություն*

Հրատարակության տարեթիվ*

Դասընթացի և/կամ կուրսային կամ անհատական աշխատանքի թեմա, որին անհրաժեշտ է տվյալ գիրքը

Պատվիրատուի անուն, ազգանուն*

Կառուցվածքային ստորաբաժանման/պաշտոնի անվանում*

Բջջային հեռախոսահամար

Էլ. փոստի հասցե

Հավելյալ տեղեկատվություն

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀԱՄԱՐ

Գրքի հեղինակ(ներ)*

Գրքի անվանում*

Հրատարակման վայր (օրինակ՝ Եր., Մ. և այլն)*

Հրատարակչություն*

Հրատարակության տարեթիվ*

Դասընթացի և/կամ կուրսային կամ անհատական աշխատանքի թեմա, որին անհրաժեշտ է տվյալ գիրքը

Պատվիրատուի անուն, ազգանուն

Մասնագիտություն*

Կուրս

Կրթական ծրագիր

Բջջային հեռախոսահամար

Էլ. փոստի հասցե

Հավելյալ տեղեկատվություն

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ