Նազիկ Հարությունյան, Արևիկ Ղազարյան, Լուսիկ Ղուկասյան