Թռչունյան Ա․ Հ․, Ն․Կ․ Հայրապետյան, Հ․Մ․ Կարապետյան