ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏՈՒՐ ԳԻՐՔ

Հարգելի՛ պատվիրատու, խնդրում ենք լրացնել ձևանմուշը՝ բուհին անհրաժեշտ նոր գիրք ձեռք բերելու նպատակով:

  ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ

  Գրքի հեղինակ(ներ)*

  Գրքի անվանում*

  Հրատարակման վայր (օրինակ՝ Եր., Մ. և այլն)*

  Հրատարակչություն*

  Հրատարակության տարեթիվ*

  Դասընթացի և/կամ կուրսային կամ անհատական աշխատանքի թեմա, որին անհրաժեշտ է տվյալ գիրքը

  Պատվիրատուի անուն, ազգանուն*

  Կառուցվածքային ստորաբաժանման/պաշտոնի անվանում*

  Բջջային հեռախոսահամար

  Էլ. փոստի հասցե

  Հավելյալ տեղեկատվություն

   ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀԱՄԱՐ

   Գրքի հեղինակ(ներ)*

   Գրքի անվանում*

   Հրատարակման վայր (օրինակ՝ Եր., Մ. և այլն)*

   Հրատարակչություն*

   Հրատարակության տարեթիվ*

   Դասընթացի և/կամ կուրսային կամ անհատական աշխատանքի թեմա, որին անհրաժեշտ է տվյալ գիրքը

   Պատվիրատուի անուն, ազգանուն

   Մասնագիտություն*

   Կուրս

   Կրթական ծրագիր

   Բջջային հեռախոսահամար

   Էլ. փոստի հասցե

   Հավելյալ տեղեկատվություն

   ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ