Հրանտ Ավանեսյան, Նարինե Հարությունյան, Սահակ Հովհաննիսյան, Լուսինե Ստեփանյան, Էլինա Ասրիյան